Gatefotball

Gatefotball-laget Glimtvis ble innlemmet i Bodø/Glimt 1. juli 2021 fra Kirkens Bymisjon hvor de hadde holdt til siden starten i 2016. Laget er et tilbud til menn og kvinner i ettervern. Vi er svært glade for at Glimtvis nå er en del av Glimt-familien, med sin sterke kultur på å ta vare og støtte hverandre bidrar de til å utvikle klubben på en positiv måte.

Bodø/Glimt Gatelag ble startet i november 2021 i samarbeid med Bodø kommune med enukentlig trening. Laget er et tilbud for de som faller utenfor, uansett årsak. Trener og aktivitetsleder for begge lag er Cato Moan, godt hjulpet av frivillige rundt Glimtvis og fagfolk fra Bodø kommune rundt Bodø/Glimt Gatelag