MOT

MOT Norge arbeider forebyggende med å motvirke samfunnsutfordringer som mobbing, utenforskap og psykiske vansker. Det gjøres med å styrke ungdoms robusthet, livsmestring og mot gjennom program i skoler og i idretten. Bodø/Glimt og MOT inngikk i 2021 en samarbeidsavtale som gjør Glimt til ambassadørklubb for MOT. Meget gledelig har tre skoler i Bodø nå blitt MOT-skoler og jobber nå med MOT’s programmer i skolen: Bankgata ungdomsskole, Hunstad ungdomsskole og NTG. Her vil Bodø/Glimt’s A-lags spillere være med på skolebesøk somen del av avtalen med MOT.