Oppsummering

2021 ble et historisk år for hele klubben, A-lagets fantastiske sesong var til stor inspirasjon for alle involverte i Samfunnsavdelingen. 2021 ble også et hektisk og meget spesielt fotballår både for barne- og ungdomsfotballen, gatefotballen og øvrig aktivitet. Vi ønsker å berømme og rette en stor takk til alle våre spillere, trenere, trenerveiledere, foreldre og andre frivillige for megetgodt arbeid i korona-året 2021.

Vi ser fram til ny sesong og nye og spennende oppgaver i 2022.

FK Bodø/Glimt Samfunnsavdeling 
Ørjan Berg, leder