Turneringer


Molobyen Action Now Cup ble arrangert 25.-27. Juni og var Bodø’s første fotballturnering etter korona traff oss i mars 2020. Turneringen ble arrangert som en kohort-turnering for lag fra Bodø og Salten uten tilskuere til stede på kampene. Det ble også gjennomført et eget marked i Molorota i samarbeid med våre partnere Løvold Solution, Hundholmen Byutvikling og Clemens Eiendom.

Planlegging og logistikk var krevende, men turneringen ble gjennomført på en svært god måte med fokus på bærekraft. 117 lag deltok, ca 1500 gutter og jenter i alder 7-17 år, med svært gode tilbakemeldinger. Vi retter en stor takk til våre samarbeidspartnere Løvold Solution, Hundholmen Byutvikling og Clemens Eiendom som i stor grad bidro til at turneringen kunne gjennomføres.

Scandic Stopp Volden Cup i oktober i Nordlandshallen måtte dessverre avlyses grunnet korona.