Old Boys


Bodø Glimt Old Boys v/ leder Roger Andreassen har drevet i mange år for egen aktivitet og regning. Laget har rapportert til årsmøtet årlig om sin aktivitet men uten å være organisatorisk tilknyttet klubben. 

Bodø/Glimt Oldboys lag ble i 2021 innlemmet i Samfunnsavdelingen, med de rettigheter og plikter som det medfører. Laget vil nå få treningsutstyr og drakter på lik linje med andre lag i klubben, og vil delta på dugnad rundt våre to turneringer. Laget har i 2021 gjennomført ukentlige treninger i de perioder det har vært åpnet for det.

Roger Andreassen
leder Bodø Glimt Old Boys.