Sak 9 – Utdeling av diplomer og gaver


Overrekkes på årsmøte