Sak 10 – Valg av revisor


Styrets instilling til revisor

Styrets innstilling til revisor i 2022 er EY, Bodø.