Sak 11 – Valg av; styre, kontrollkomitè og valgkomitè


Til Årsmøtet i FK Bodø/Glimt
Ad. Valg av styre og kontrollkomite for 2021/2022 Valgkomiteen i FK Bodø/Glimt har bestått av:

Tord Kolstad (leder), Tor-Ove Falch og Brita Bjørnbakk

Valgkomitèns instilling til styre

Leder:Inge Henning Andersen (gjenvalg) 2 år
Nestleder:Berit Wilhelmsen (gjenvalg) 1 år
Styremedlemmer:Tom Cato Karlsen (gjenvalg) 1 år
Tor Arne Aga (gjenvalg) 2 år
Stine M. Hansen (gjenvalg) 2 år
Stephan Skjelvan (gjenvalg) 1 år
Varamedlem:Ola Haldorsen, vara (gjenvalg) 1 år 

Valgkomitèns instilling til kontrollkomitè

Leder:Paul Martin Strand
Medlemmer:Kristin Hammervik (ny)
Tarjei Eck Hansen

Styrets instilling til valgkomitè 2022

Leder:Tord Kolstad
Medlemmer:Brita Bjørnbakk
Ivar Forn
Varamedlem:Geir Bjarne Hansen