Sak 6.3 – Årsmøte skal alltid holdes før Forbundsting

Forslagsstiller Christoffer Klette, medlem i Fotballklubben Bodø/Glimt.

Begrunnelse

Dette for at medlemmene faktisk kan få sine ønsker hørt i forkant av saker som tas opp der.

Styrets vurdering

Styret forstår behovet fra våre medlemmer om å delta aktivt i den fotballpolitiske debatten.

Da behandling av årsregnskap er en sentral del av årsmøtet må tidspunkt for gjennomføring avstemmes med årsoppgjørsprosessen og tilstøtende aktiviteter mot revisor og NFF. Disse prosessene avsluttes normalt i siste del av februar og av den grunn avholder mange av klubbene i Eliteserien årsmøtet i mars måned.  

Påvirkning av stemmegivning på Fotballtinget forutsetter at man har innsyn i saker som skal behandles der. Frist for innkomne forslag til fotballtinget er 4 uker før tinget og tingheftet, som beskriver saker til behandling på Fotballtinget, er tilgjengelig omtrent to uker før. Det vil derfor være krevende å legge et årsmøte med nødvendig tid til saksforberedelser innenfor dette vinduet. 

Styret ser at ønsket og behovet er stort for nye type møteplasser hvor klubben og dens medlemmer kan diskutere ulike problemstillinger og saker. Dette vises også i antall innkomne forslag til dette Årsmøtet. 

Styret ønsker å etablere nye møteplasser for klubbens medlemmer, slik at man kan ha en aktiv og meningsbærende diskusjon i de saker som opptar medlemmene.  Styrets innstilling 
Styret støtter ikke forslaget, men vil årlig legge til rette for 2 medlemsmøter for drøfting av aktuelle saker.