Sak 6.4 – FK Bodø/Glimt skal fremme og støtte forslag på Forbundstinget, eller støtte ev. fremlagte forslag på Forbundstinget, om å forkaste utredning og/eller innføring av sluttspillmodell i Norsk Eliteserie

Forslagsstiller medlem i FK Bodø/Glimt, Martin Bergseng Lange, Myre

Det foreligger ingen ytterligere skriftlig motivering/begrunnelse for forslaget.

Styrets vurdering

Styret er opptatt av en levende, god og engasjert debatt omkring sentrale fotballpolitiskespørsmål. Det vurderes som viktig at klubbens medlemmer skal kunne fremme sine synspunkter, og da være aktivt deltakende i de prosesser som leder frem til klubbens standpunkt.

I denne saken er det slik at Forbundstinget avholdes 5. – 6. mars. En slik sak er heller ikke satt på dagsorden i form av innkomne saker på det kommende Forbundstinget eller på Årsmøtet i Norsk Toppfotball 4. mars.

Sakskomplekset som berøres i dette forslag er en del av en pågående debatt, og som er en del av strategiarbeidet i Norsk toppfotball. En beslutning omkring klubbens standpunkt i denne typesaker, bør etter styrets vurdering, først foretas når det eventuelt foreligger en gjennomarbeidetutredning som belyser modeller og konsekvenser.

Styrets innstilling

Styret støtter ikke forslaget på det nåværende tidspunkt, men vil legge saken frem på et medlemsmøte så snart det foreligger en utredning fra NTF i sakens anledning.