Sak 6.5 – FK Bodø/Glimt skal fremme og støtte forslag på Forbundstinget, eller støtte ev. fremlagte forslag på Forbundstinget, om å stanse arbeidet med innføring av VAR i norsk eliteserie

Forslagsstiller medlem i FK Bodø/Glimt, Martin Bergseng Lange, Myre

Det foreligger ingen ytterligere skriftlig motivering/begrunnelse for forslaget.

Styrets vurdering

Det eksisterer ulike meninger om eventuell innføring av VAR i norsk fotball. Det er samtidig slik atdet også er ulike erfaringer med bruk av VAR, noe som de fleste fotballinteressert har opplevd gjennom kamper på TV fra andre ligaer i Europa. Innføring og bruk av VAR er en del av detutviklingsbildet

man ser enten man liker det eller ikke. Det er også slik at UEFA har dette som et krav på gittenivå i europeiske turneringer. Argumentene som oftest fremheves på den positive siden er:

  • Flere riktige avgjørelser
  • Dommerne ønsker dette
  • Håndteringen og bruken av VAR har blitt bedre

                                      Argumentene som har vært reist imot handler om;

  • Stadion opplevelsen svekkes i forhold til TV-produktet
    • Gråsoner. Det blir flere riktige avgjørelser, men VAR er ikke perfekt
    • Kostnadene

Det har i løpet av det siste året pågått en strategiprosess i NTF, og det er også fremforhandleten ny medieavtale med TV2. I løpet av året har derfor også spørsmålet om innføring av VAR i norsk fotball blitt aktualisert. I den forbindelse er klubbene også blitt hørt, men da også mednoen korte frister.

Styret gjorde i den forbindelse en første vurdering i september 2021, og fattet da følgende vedtak.

Vedtak sak 51/21:

Styret er i utgangspunktet positive i forhold til innføring av VAR, men dette må samtidigses i sammenheng med kostnadsbildet. Styret mener videre at det er svært avgjørendeat det

iverksettes og gjennomføres kompetansegivende tiltak blant dommerstanden i forhold til VARsom verktøy.

Styret ser at en eventuell innføring av VAR ikke bare er problemfritt, noe som også reflekteres iovennevnte vedtak. Samtidig er det også en viktig del av vurderingen at fotballen spilles påtvers av landegrensene, og at det å stille seg på ‘utsiden’ av en slik utvikling, kan lede til et utenforskap for norske klubber og dommere. Styret er av den oppfatning at bruken av VAR er kommet for å bli og utvikles i internasjonal fotball, og at den beste posisjonen å ta er å være med å bidra og påvirke til at VAR utvikles slik at det vil være et nyttig og relevant verktøy. Det vil samtidig være svært viktig at man har et sterkt fokus på å utvikle stadion opplevelsen, slik at flere supportere og tilskuere prioriterer å være på arenaen, fremfor TV-apparatet.

Styrets innstilling

Styret støtter ikke forslaget