Sak 6.6 – FK Bodø/Glimt skal stemme mot ev. forslag på Forbundstinget, eller initiativer til utredning av, åpning for privat eierskap i norske fotballklubber

Forslagsstiller medlem i FK Bodø/Glimt, Martin Bergseng Lange, Myre

Det foreligger ingen ytterligere skriftlig motivering/begrunnelse for forslaget.

Styrets vurdering

Styret mener at denne problemstillingen er svært kompleks, bl.a. fordi privat eierskap kan ha mange former og innretninger. FK Bodø/Glimt er et frivillig idrettslag og har ingen tanker/planer om å endre sin organisatoriske innretning. Temaet som løftes opp har imidlertid hatt aktualitet i årrekke.

Saken som her løftes er etter styrets oppfatning for komplekst og omfattende til at det finnes et tilstrekkelig grunnlag til å fatte et vedtak på årets Årsmøte. Klubben er heller ikke selv i en posisjon hvor et slik prinsipielt underlagsmateriale for beslutning kan utvikles i egen klubb. Styret ser imidlertid at saken både bør og kan drøftes av medlemmene før klubben tar et standpunkt, som skal forfektes i en nasjonal fotballpolitisk sammenheng. Styret mener dette bør være en sak for kommende medlemsmøter.

Styrets innstilling

Styret støtter ikke forslaget