Sak 6.8 – Forslag: Opphev utestengelse av supportere som er utestengt pga. blussing

Forslagsstiller: Medlem i FK Bodø/Glimt, Aleksander Kristensen

Det foreligger ingen ytterligere skriftlig motivering/begrunnelse for forslaget.

Styrets vurdering:

Saken har sitt utspring i gjentakende episoder i mange år, og som ble alvorlig sommeren 2019. Iden forbindelse hadde vi en episode på Aspmyra hvor det begynte å brenne i en TIFO som var trukket over hele J-feltet.

Det ble den gang gjennomført en prosess med dialog mellom klubben og styret isupporterklubben, hvor da både administrasjonen og styret i klubben var involvert. Dette ledet til at man utviklet og etablert noen samarbeids- og sikkerhetsbestemmelser. I styrevedtaketfra 2019 heter det;

Styret i FK Bodø/Glimt viser til prosessen som er gjennomført mellom FK Bodø/Glimt og styret i J-feltet (supporterklubben), og da etter de uheldige og ulovlige hendelsene i forbindelse med Tromsøkampen 29. september 2019. Styret vil i det videre basere klubbens samarbeid med supporterklubben på vedlagte Samarbeids- ogsikkerhetsbestemmelser, og som da også styret i supporterklubben har gitt sin tilslutning til.På denne bakgrunn vil da også J-feltet åpnes for de resterende hjemmekampene i sesongen 2019.

Det har heldigvis vært få episoder etter dette, men høsten 2021 eskalerte det igjen. I dissetilfellene identifiserte klubben via vakter og kameraovervåking 9 personer i vårt supportermiljø. I tillegg hadde vi 2 tilfeller hvor vi ikke lyktes med identifisering. Med bakgrunn i nevnte samarbeids- og sikkerhetsbestemmelser ble det fattet et administrativt vedtak, som ble formidlet til de involverte personer, samt at det på våre nettsider ble tilkjennegitt følgende

Klubben har i dag, mandag 14. februar, informert ni supportere om utestengelse. Utestengelsen gjelder bruk av bluss på tribunen på kampdag. Supporterne vil være utestengtfra 15 til 17 kamper, gjeldene fra kampen de fyrte av bluss på.

Glimt tar avgjørelsen med begrunnelse i samarbeids- og sikkerhetsbestemmelser utarbeidet i samspill med styret i J-feltet i 2019. Der står det skrevet av ulovlig bruk avpyro på stadion vil resulterer i utestengelse.

Klubben ønsker å jobbe sammen med supporterklubben om å få pyro på kamp, og har søkt degjeldene instanser. Vi håper dette lar seg gjøre under kontrollerte og godkjente forhold. Nårdet er sagt vil ikke klubben akseptere bruk av pyro som ikke er godkjent hos de instansenedette gjelder.

Administrasjonens beslutning ble tatt med bakgrunn i det reglementet som er etablert forbehandlingen av slike saker. Bestemmelsene gir oss mulighet til å sanksjonere og synliggjøre hvasom ikke er akseptabelt på vår hjemmebane.

Klubben mottok deretter 2 hevendelser som ble betraktet som anker (styret er ankeinstans ihenhold til nevnte bestemmelser), samt en felles anke fra supporterklubben. I eposten fra supporterklubben heter det:

Kjære FK Bodø/Glimt.

Først av alt, gratulerer med seier på Celtic Park. Det er helt utrolig hva laget presterer for tiden.

Videre vil vi bare spørre dere i styret pent om dere kan vurdere å fjerne utestengelsene på de 9 utestengte. Alle vet at det var ulovlig fyring, men grunnene til at vi håper atutestengelsene kan fjernes er som følgende:

  • Pyrobruken som var på Aspmyra var en del av hele supporternorges pyrodemonstrajon for å få fortgang i pyrodebatten. Noe som også viste seg å fungere nå som pyrosakenskal opp i departementet.
  • Ingen andre fotballklubber enn FK Bodø/Glimt har utestengt for pyrobruk sesongen 2021da de heller har stått bak supporterene og støttet de i denne saken.
  • De 9 som ble utestengt tok forhåndsregler og utførte bruk av pyro på en trygg måte,helt i henhold til de tiltakene NFF har satt. (De 2 derimot som fyrte bluss midt i feltet uten sikkerhetsavstand på en uforsvarlig måte ble ikke utestengt av FK Bodø/Glimt.)

Vi vet at det ikke var lov bruke pyro disse kampene, men vi håper alikevel at dere ser til deandre fotballklubbene i Norge og ser mellom fingrene akkurat denne høsten. Disse 9 er også store ressurser i supporterklubben, og vi trenger alle de som synger med full hals på kampfremover.

Styret ønsker å få frem at det i løpet av høsten har vært hendelser, som har medført skader på både klær og personer. Det er også nå slik at bruk av ulovlig bluss nå vil bliforfulgt av lokale

politimyndigheter ved politianmeldelse. Det er tilkjennegitt offentlig (artikkel i AN) at personer som begår denne type hendelser vil bli bøtelagt. NFF er også i ferd med å etablere bestemmelser som er i samsvar med klubbens samarbeids- og sikkerhetsbestemmelser.

Med dette som bakteppe, behandlet styret ankene som kom i sitt styremøte mandag 28. februar,og fattet følgende vedtak:
Styret ser alvorlig på bruken av ulovlig bluss på Aspmyra stadion, og mener sanksjonene som er gitt er i tråd med klubbens samarbeids- og sikkerhetsbestemmelser. Styret ønsker ikke å gjøreendringer i vedtak fattet av administrasjonen.

Styrets innstilling:

Styret støtter ikke forslaget