Priser/utnevnelser


Antall kamper, pris delt ut i løpet av sesongen

200 kamper Ulrik Saltnes

150 kamper Ulrik Saltnes

100 kamper Jens Petter Hauge

100 kamper Morten Konradsen

100 kamper Marius Lode

100 kamper Fredrik Andre Bjørkan