Barne- og ungdomsavdelingen


2020 ble et historisk år for hele klubben, A-lagets fantastiske sesong var til stor inspirasjon for alle involverte i Barne- og ungdomsavdelingen (BUA). 2020 ble også et hektisk og meget spesielt fotballår i barne- og ungdomsavdelingen. Vi ønsker å berømme og rette en stor takk til alle våre trenerveiledere, trenere, foreldre og andre frivillige for meget godt arbeid i korona-året 2020. Frafallet blant spillere har ikke vært større enn i et vanlig år, det tror vi stor grad skyldes innsatsen til de ovennevnte.

Vi ser fram til ny sesong og nye og spennende oppgaver i 2021.