Drift og administrasjon


Økonomi

Regnskapet til BUA er inkludert i Bodø/Glimt’s hovedregnskap, men inntekter og kostnader er adskilt på egen regnskapsavdeling. Inntektskildene har i hovedsak vært medlemskontingenter, treningsavgifter, loddsalg og tilskudd offentlig LAM (Lokale Aktivitets-midler). I tillegg har krisepakken til idretten bidratt med god kompensasjon for tapte inntekter forbundet med avlyste turneringer bidratt. De største kostnadsdriverne er leie treningstimer, trenings- og kamputstyr, og tilskudd til Glimt-akademiet som inkluderer lønn til daglig leder. En del kostnader har vært reduserte i 2020 grunnet korona-situasjonen.

BUA drives på en økonomisk bærekraftig måte med stabile inntekter og kostnadskontroll. Turneringene vil også framover bli svært avgjørende for resultatene.

Økonomiske utsikter for 2021 er fortsatt god kostnadskontroll og stabile inntekter. Målet er å få flere medlemmer og økt aktivitet slik at det sportslige tilbudet til våre lag og spillere blir så godt som mulig innenfor våre økonomiske rammer. 

Kvalitetsklubb

Klubben oppfyller NFF’s krav til klubborganisering og arbeid innenfor barne- og ungdomsfotball, og er begynt arbeidet med å bli Kvalitetsklubb nivå 2. Klubben besitter god kompetanse på konseptet og flere ansatte er en del av NFF Nordlands klubbutviklingsteam.