Organisering


Barne og Ungdomsavdelingen (BUA) ledes av leder for BUA som ansatt i Bodø/Glimt. Dette er en endring fra tidligere hvor BUA ble ledet av barne- og ungdomsleder valgt av Årsmøtet til styreverv i klubbens Hovedstyre hvor en av oppgavene har vært å være leder for BUA og Barne- og ungdomsutvalget.

Klubben driver sportslige virksomhet i tre avdelinger, A-laget, Glimt-akademiet og BUA. BUA har som klubbens eneste sportslige virksomhet hatt egen representant i Hovedstyret, noe som organisatorisk har vært uheldig. Man finner det hensiktsmessig å videreføre Barne- og ungdomsutvalget med en representant fra Hovedstyret i tillegg til andre frivillige representanter ledet av daglig leder BUA.

Leder i BUA støtter sine beslutninger på råd fra BUA-utvalg, som oppnevnes av sittende leder BUA. Utvalget er ikke et formelt organ. Utvalget har gjennomført fire møter i 2020 og har som hovedformål å påse at driften i BUA er forsvarlig og gir våre medlemmer et godt og utviklende tilbud.

BUA har også et eget sportslig utvalg som legger premisser for og tar beslutninger på saker av sportslig karakter. Dette utvalget har gjennomført 4 møter i 2020, samt håndtert en rekke saker på e-post.

Daglig drift ivaretas av leder Ørjan Berg og Beathe Falch som administrator i BUA.