Lag og seriespill


I sesongen 2020 har vi hatt 32 lag i aktivitet i serien. Lagene fordelte seg slik:

  • 1 jr lag (17-19 år)
  • 2 guttelag (15-16 år)
  • 4 småguttelag (13-14 år)
  • 25 barnelag (6-12 år)  

I de lokale ungdomsseriene har lagene våre hevdet seg godt, med G14’s sølv i kretsfinalen som et av mange høydepunkt.