Samarbeid med akademiet


Denne paragrafen er også gjengitt under ‘BUA’ seksjonen, under Glimt-akademiet i årsrapporten

Samarbeidet med Glimt-akademiet er meget godt. BUA og Glimt-akademiet samarbeider om tiltak som Bygruppe-trening for 11-12 åringer, et tilbud for spillere fra alle klubber i Bodø. Spillerutviklerne i Glimt-akademiet er på tilbudssiden og bidrar med fagkompetanse til våre trenere i BUA.

Uttaksprosessen til Glimt-akademiet gjøres også i et nært samarbeid, som bidrar til at prosessen blir grundig og bra. Spillere fra BUA hospiterer jevnlig på trening med lag i Glimt-akademiet, noe som er med og skaper verdifull inspirasjon. De siste årene har spillere fra BUA blitt tatt opp på lag i Glimt-akademiet, mens spillere fra Glimt-akademiet har byttet til lag i BUA. For klubben og våre spillere ser at det er en stor fordel at vi har korte avstander mellom BUA og Glimt-akademiet, vi er en klubb og ser fram til fortsatt godt samarbeid.