Frivillighet og dugnad


Trenere og foreldre

Totalt er det ca 65 trenere i BUA. Trenerne følger klubbens sportsplan og benytter i stor utstrekning treningsmetodikken som er utviklet i klubbens fagmiljø. Trenerforum og trenermøter har i 2020 i stor grad skjedd digitalt grunnet korona-situasjonen.

Foreldre i klubben er en svært viktig del av klubbens frivillighetsapparat. Også i 2020 har foreldrene til klubbens medlemmer vært avgjørende for driften av lagene, og ikke minst fordi korona-situasjonen har krevd flere oppgaver som har involvert flere foreldre på alle lag. Vi har mange engasjerte trenere og foreldre, noe vi setter stor pris på.