Velkommen til fotball


Grunnet korona-situasjonen var det umulig å gjennomføre det felles rekrutteringstiltaket «Velkommen til fotball». Klubbene i Bodø-modellen ble i stedet enige om å starte opp nye lag hver for seg i oktober måned. BUA retter i den forbindelse en stor takk til vår gode nabo IK Grand som samarbeidet med oss og hjalp oss i oppstarten av jentelag.