Dommere


I sesongen 2020 hadde vi liten aktivitet i dommergruppen.

Dette på bakgrunn av den pandemien som har preget samfunnet i svært stor grad. Det har vært så liten aktivitet at vi kan si det slik at Runar N Eide er den som har gjort seg bemerket for sitt virke og engasjement i løpet av sesongen. Dette gjennom sitt virke i forbundet og krets.

Da sesongen ble så avkortet og avlyst, ble også aktiviteten i dommergruppa deretter. Utfordringen vil dermed nå å motivere den eksisterende gruppa til å fortsette, samt å bidra til vekst og kompetanseheving i dommergruppa i neste periode.

Dette virker som et utfordrende mål da vi ser at bare 10 av dommerne våre har meldt seg aktiv til kommende sesong. Det har vært vanskelig å motivere da vi ikke kan komme med noen indikasjoner på når pandemien og smitteverntiltakene tilsier økt aktivitet igjen. Beklagelig, men samtidig bare å ta til etterretning.

Det har vært en selvfølge og et uttalt mål at vi (FK Bodø/Glimt) skal ha dommere til å dekke det antall kamper/oppdrag kretsen krever av klubben for å unngå bøter. Slik situasjonen står per nå, vil vi ikke innfri disse ved eventuelt oppstart av ungdomsfotballen. Dette til orientering.

Dommerkontakt sesongen 2020 har vært LarsOve Sørmo Hanssen.

Stikkord aktiviteter:

  1. Behjelpelig med dommer til intern kamper i den grad det går i forhold til tidspunket på kampene.
  2. Behjelpelig med å få dommere/ass.dommere til treningskamper i alderbestemte klasser
  3. Oppfølging av yngre/nye dommere i klubben.
  4. Deltakelse (dommere/observatører) på kurs/samlinger i regi av Nordland Fotballkrets.
  5. Møte i dommergruppen.

Vår største arena for øving og trening har de seneste år vært StoppVoldenCup. Denne har også utgått i år på grunn av covid-19