Slik jobber vi


Glimt har en klar visjon for spillerutvikling, fra de er seks år til en spiller legger opp som fotballspiller. Akademiet står i sentrum for denne visjonen. 

  •  Akademiet skal være utviklingsorientert, og ha fokus på den enkeltes individuelle potensiale. Akademiet skal utvikle spillere til eget A-lag og for spill på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå. 
  • A-laget skal være prestasjons- og utviklingsorientert, og alltid være i Eliteserien. I FK Bodø/Glimt skal nordlendinger gis mulighet til å spille i Eliteserien, og vi skal utvikle spillere for salg.

Akademiets målsettinger

Akademiet har klare målsettinger knyttet til statusen å være blant de tre beste akademiene i landet samt prosentandelen av spilleminutter som spilles av klubbutviklede spillere. Det er viktig å merke seg at klubbens definisjon av en klubbutviklet spiller er definert som en spiller som kom til klubben før slutten av året de var G19-spillere.

  • Årsaken til presiseringen av denne definisjonen er å støtte et av klubbens viktigste strategiske mål om å gi nordlenninger muligheten til å spille i Eliteserien.
  • På grunn av de geografiske utfordringene med å utvikle spillere fra Nord-Norge, selv om identifiseringsprosessen begynner på G11 og G12, mener vi at flyttingen av en ung spiller til Bodø ikke skal gjennomføres før de har fullført ungdomskolen.
  • Klubben bidrar gjennom hospiteringsprosessen til utviklingen av en gruppe spillere fra G13 og oppover, disse spillerne deltar regelmessig i G14 og G16 nasjonal serie sammen med Bodø/Glimt.