Arbeid i distriktene


Over hele fylket Nordland har vi jobbet hardt for å fremme Glimt-metoden og støtte grasrotklubber med deres spillerutvikling. Da reise var vanskelig i 2020, holdt vi tre webinarer med over 300 personer til stede, og hadde regelmessige online-møter med over 50 hospitanter fra hele fylket. I tillegg presenterte vi seks praktiske økter, tre trenerfum og 16 G6-12 metodepresentasjoner med våre partnerklubber. Vi har nå 90 spillere mellom 13 og 17 som blir fulgt opp i alle deler av fylket, for å komplettere det gode arbeidet som kretsen utfører.

Vi har fortsatt samarbeidet med våre klubbpartnere og kretsen for å ha oversikt over spillere i G12-aldersgruppen i hele Nordland og Hålogoland. Dette gjør at klubben er i stand til å oppfylle sitt mål om å gi nordlendinger en mulighet til å spille i Eliteserien, ved å forbedre vårt arbeid med å utvikle spillere utenfor bykjernen.

G13 utvalgsprosess

Vi snakket individuelt med de sportslige lederne til klubbene i byen for å diskutere rekrutteringsprosessen for den nye G13-akademitroppen. Lignende møter har blitt avholdt med G12-foreldre og trenere.

Over 50 G12-spillere trente sammen med våre trenere i “Bygruppe” -programmet gjennom hele sesongen, og deretter trente 18 spillere sammen gjennom sommeren. Fra denne gruppen ble en tropp på 13 spillere kunngjort i november. Alle utvalgte spillere vil være med i akademiet i minst tre år. Ikke-utvalgte spillere har fortsatt muligheten til å hospitere i hele 2021, og det vil være flere muligheter for å bli valgt de neste tre årene.

Utvelgelsesprosessen inkluderte meninger fra en rekke forskjellige trenere (for å unngå skjevhet), og sørget for at det var en balanse mellom senere utviklede spillere, venstrebenede spillere og spillere som kan ha potensiale til å spille i posisjoner som klubben tradisjonelt har slitt med å utvikle talenter (f.eks. sentrale forsvarere).

G-13 lag 2020-sesongen