Samarbeid


A-lag

Samarbeidet med A-laget står sterkt. I 2020-sesongen var åtte spillere, født mellom 2001-2003 en del av A-lagstroppen. I tillegg fikk en rekke spillere i akademiet muligheten til å trene med A-laget i perioder.

Bodø/Glimt ønsker gi nordlendinger mulighet til å spille i Eliteserien for FK Bodø/Glimt, samt å utvikle spillere for salg til Europas 15 beste ligaer. Vårres måte for å jobbe mot det er å gi yngre spillere matching tidlig.

Tidligere i Glimtakademiets årsrapport, under ‘spillere’ kan man se hvor godt vi har lykkes med å utvikle spillere til å bli eliteseriespillere i senere år. Uten et godt samarbeid med A-laget ville ikke det vært mulig!

NTG

NTG og NTG-u går nå inn i sine tredje sesonger, og begge er avgjørende for utviklingen av spillere i fylket. Utformingen av coachingtabellen etter fylte 16 år, som er basert på trening på dagtid, er grunnleggende for at våre unge spillere skal oppleve trening i førstelagsmiljøet. Alle G16-19-spillere går på NTG, eller vil ha muligheten til å være i andre utdanningsprogrammer som støtter fleksibilitet i leveringstidene sine. 70% av G13-15-gruppen deltar også på NTG-U.

Her kan man lese mer om Glimts overordnede arbeid med NTG: https://www.glimt.no/glimt-akademiet/skole-fotball

Barne- og ungdomsavdeling (BUA)

Samarbeidet med Glimt-akademiet er meget godt. BUA og Glimt-akademiet samarbeider om tiltak som Bygruppe-trening for 11-12 åringer, et tilbud for spillere fra alle klubber i Bodø. Spillerutviklerne i Glimt-akademiet er på tilbudssiden og bidrar med fagkompetanse til våre trenere i BUA.

Uttaksprosessen til Glimt-akademiet gjøres også i et nært samarbeid, som bidrar til at prosessen blir grundig og bra. Spillere fra BUA hospiterer jevnlig på trening med lag i Glimt-akademiet, noe som er med og skaper verdifull inspirasjon. De siste årene har spillere fra BUA blitt tatt opp på lag i Glimt-akademiet, mens spillere fra Glimt-akademiet har byttet til lag i BUA. For klubben og våre spillere ser at det er en stor fordel at vi har korte avstander mellom BUA og Glimt-akademiet, vi er en klubb og ser fram til fortsatt godt samarbeid.