Årsmøte


FK Bodø Glimt Old Boys (BGO) for 2020

Årsmøtet ble avholdt 18 februar 2021 av Truls Ryer og Roger Andreassen grunnet korona. 

Følgende saksliste forelå:

 1. Konstituering som ble godkjent
 2. Godkjenning av innkalling som ble godkjent
 3. Valg av ordstyrer/møteleder ble Roger Andreassen(RA) og RA ble også valgt som referent
 4. Regnskap – v/Truls. Truls presenterte regnskapet for 2020 og som viste et underskudd på kr. 11.115.  Kontingent innbetalt kr. 0
 5. Innkomne forslag. Nye treningsavgifter.
 6. Valg av styre/tillitsvalgte : Roger Andreassen ble valgt som leder og oppmann. Truls Ryer har ansvar for regnskap inntil Bodø/Glimt overtar

Saksliste:

 • Hvordan få ”gamle” FK Bodø/Glimt spillere til å trene.  Fortsett oppsøkende virksomhet. Har fått en del nye spillere, hovedsakelig fra andre klubber.
 • Årskontingent for 2021 er under normale forhold på kr. 2000 per år per person for hele året inklusiv seriespill. Kr. 1.500 for kun treningsavgift. Alle må betale. Innbetaling av årskontingent for 2020 skjer etter avtale med FK Bodø/Glimt, Ørjan Berg.
 • BGO stilte ikke lag i 2020 grunnet korona.
 • I Romsjulsturneringen stilte vi ikke lag.  
 • 6.Likviditeten er meget god og vi er i grønn sone med penger på bok.