Økonomi


Vi hadde et driftsunderskudd på 11 114,99 kr i 2020. Regnskap med kommentarer ble presentert på oldboys årsmøtet.

Intekter og utgifter20192020
Inntekter 2020 :
Innbetalt kontingent / treningsavgift160000
|70000
Renteinntekter18,176,01
Sum inntekter23 018,176,01
Utgifter 2020 :
Leie Nordlandshallen7971
Påmelding/spilleravgift bedrift.2600
Leie Rapida ( Cageball bane )550
Utgifter årsmøte 20200
Sum utgifter11 121
Saldo pr 31/12-202032092,33
Saldo pr 1/1-2020:43 207,32

Kommentar rundt inntekter:

Det kom inn 0,- kr i kontingent/treningsavgift i 2020, dette er 16000,- kr mindre enn i 2019. Pga korona pandemien og avlyst sesong valgte vi å leve på oppsparte midler i 2020. Vi fikk 6,01 kr i renteinntekter i 2020. Dette er en 12,16 kr mindre enn i 2019.

Kommentar rundt utgifter:

I 2020 trente vi i Nordlandshallen de gangene vi fikk lov. Utgiftene til leie i Nordlandshallen gikk naturlig nok ned, da med kr 10 469 i.f.t. 2019.

Påmelding og spilleravgifter til bedriftskretsen ble på 2600 kr, dette er det samme som i 2019 ( ble betalt før sesongen ble avlyst). Vi leide 1 time hos Rapida Sportsclub, trening på cageballbane, kostet kr 550,-. Utgiftene i.f.m. bevertning årsmøte ble på 0 kr i 2020, samme som i 2019 :).