Årsmøte 2022


Årsmøtet avholdes den 11. mars 2021 klokken 18:00 på Aspmyra stadion i Sportsbaren 3. etasje, dersom retningslinjene tillater dette. Dersom dette ikke er mulig, blir årsmøtet streamet digitalt. Mer informasjon kommer i mars.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 25. februar til frode@glimt.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på glimt.no og i administrasjonen på Aspmyra.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!


Sakspapirer til årsmøtet finnes i linken under: