Sak 1 – Åpning ved godkjenning av stemmeberettigede