Sak 11 – Utdeling av diplomer og gaver


Antall kamper, pris delt ut i løpet av sesongen

200 kamper Ulrik Saltnes

150 kamper Ulrik Saltnes

100 kamper Jens Petter Hauge

100 kamper Morten Konradsen

100 kamper Marius Lode

100 kamper Fredrik Andre Bjørkan

Årets innsatskrus

Overrekkes på årsmøte