Sak 12 – Valg av revisor


Styrets instilling til revisor

Styrets innstilling til revisor i 2021 er EY, Bodø.