Miljøansvar


Som en del av vårt arbeid med Action Now ønsker vi å forbedre oss hvert år når det kommer til vårt avtrykk og forbruk. Siden Action Now kom igang har vi tatt store steg, men det er fortsatt en vei å gå.

Det er viktig for oss at jobben vi gjør i forhold til FNs bærekraftsmål er troverdig. Derfor ønsker vi å dele tallene på vårt avtrykk og forbruk. Vi bruker statistikken til å se hvor vi har tatt steg, og hvor vi kan forbedre oss.

Vi har delt inn i kategoriene reisevirksomhet, vann og energiforbruk, avfall og sortering, granulat, forbruk av klær og utstyr og reduksjon miljøavtrykk. Vi er svært bevisste på å forsøke å gjøre de riktige tingene, og vårt samarbeid med lokale aktører er svært viktig for at vi skal kunne redusere vårt forbruk og avtrykk.