Granulat


Kunstgressbaner er den nest største kilden til utslipp av mikroplast til naturen, etter slitasje fra bildekk og veier. Over 1 500 tonn gummigranulat fra kunstgressbanene havner hvert år i naturen. (kilde Miljødirektoratet)

Problemstillingen er selvsagt kjent for FK Bodø/Glimt, og her jobber klubben innenfor de rammene som er gitt av Bodø Kommune og Bodø Spektrum som eier banene og er driftsansvarlige.

Følgende tiltak gjøres i dag;

  • Ved snøbrøyting samles granulat opp og sprøytes tilbake på banene igjen
  • Oppsamlingsrister i avløpene stopper det som likevel havner der