Vann- og energiforbruk


Klubben har et betydelig energi- og vannforbruk. Mye av dette er vanskelig å unngå uten at det går på bekostning av kvaliteten på fotballproduktet vi leverer. Økt bevissthet kan imidlertid hindre det forbruket som eventuelt kan betegnes som sløsing og unødvendig forbruk.

Forbruk – vanningsannlegg bane:

ÅrForbruk
(m3)
Endring
(m3)
20202238-548
20192786278
20182508– 662
20173170
*Tallene er hentet fra Bodø Kommune

Notat: Målingene i grafen over viser primært til vanning av banen. Dette er noe vi gjør for å gjøre spilleforholdene så optimale som mulig for A-laget.

Forbruk vann – LNS tribune næringsbygg:

ÅrForbruk
(m3)
Endring
(m3)
20201 873– 530
20192 403+ 658
20181 745
*Tallene er hentet fra Bodø Kommune

Notat: Oversikten av forbruket på LNS tribune næringsbygg omfatter flere bedrifter i bygget. Likevel er FK Bodø/Glimt den største forbrukeren av vann, og derfor er dette en relevant oversikt.