Samarbeid


For Bodø/Glimt er det svært viktig å søke samarbeid med andre fotballmiljøer i regionen. Dette har alltid vært en viktig strategi for klubben, og vil være det også i framtiden.

NFF Nordland

Bodø/Glimt og NFF Nordland har i mange år nå hatt et meget bra og tett samarbeid om ulike tiltak innen klubb, trener, og spillerutvikling. Dette samarbeidet er formalisert i en samarbeidsavtale mellom partene med Vi ser fram til fortsatt godt samarbeid i årene som kommer.

NFF Hålogaland

Bodø/Glimt og NFF Hålogaland har i mange år nå hatt et meget bra og tett samarbeid om ulike tiltak innen klubb, trener, og spillerutvikling. Dette samarbeidet er formalisert i en samarbeidsavtale mellom partene med Vi ser fram til fortsatt godt samarbeid i årene som kommer.

Bodømodellen

Klubbene i Bodø-fotballen har nå et svært godt og forpliktende samarbeid til det beste for spillerne gjennom samarbeidsavtalen «Bodø-modellen». For å gi et best mulig tilbud til flest mulig er dette helt nødvendig også i framtiden. Her har Bodø/Glimt som toppklubb i byen og regionen et særskilt ansvar som vi ønsker å ivareta på beste måte.