Action Now


Action Now bygges på 5 pillarer, og har i tillegg egne Action Now-prosjekter. Programmet gir klubben økt relevans i møte med samfunns- og næringsliv, samt nye og eksisterende partnere. Action Now gir i tillegg klubben muligheter for økte partnerinntekter.

Det er viktig for Bodø/Glimt å være troverdige i det vi gjør.

I 2021 vil vår jobb med Action Now få et nytt hjemsted på den nye ‘Action Now’ hjemmesiden. Arbeidet med å få på plass en egen hjemmeside for Action Now ble startet i 2020, mens siden blir publisert før seriestart i 2021!