Action Now prosjekter


I tillegg har klubben egne prosjekter som faller under Action Now-paraplyen. Dette er prosjekter vi utfører med partnere, og som gjør godt for samfunnet rundt oss. I 2020 var vårt første Action Now-prosjekt Molobyen Action Now-cup, som ikke ble avholdt grunnet covid-19. Det ble dog satt opp aktivitetstilbud for barn i aldersgruppen 13-16 ved navn Molobyen Action Now Sommerfotball.

Kommunikasjonskampanjen Gjør ditt, bidra litt ble et annet prosjekt for klubben. Her brukes spillere til å oppfordre til daglige handlinger for et mer bærekraftig samfunn.

Marius Lode lagde smoothie fra overmodne bananer som en del av Gjør ditt, bidra litt-kampanjen. Han bidro med det til å sette fokus på det å redusere matsvinn.