Kamppartnerskap


Våre kamper ble knyttet til FNs bærekraftsmål. Hver kamppartner valgte et relevant mål for egen drift, og profilerte dette gjennom LED-reklame under kampen, content-sak i Avisa Nordland, og i klubbens digitale kanaler. For eksempel, knyttet SpareBank1 Nord-Norge sine to kamppartnerskap til bærekraftsmål 8 (Anstendig arbeid og økonomisk vekst) og 11 (Bærekraftige byer og lokalsamfunn). Grunnet covid-19 og få tilskuere, klarte vi ikke å selge ut kamppartnerskapene.

IRIS Salten var en av kamppartnerne i 2020. I deres content sak i Avisa Nordland satte de fokus på korrekt sortering av batterier for å unngå brann. Foto: Lise Fagerbakk, innholdsprodusent Avisa Nordland