NordlandsGlimt


NordlandsGlimt AS har økonomiske interesse i alle spillerrettigheter for spillerne på a-laget. Selskapet er en sentral aktør i forbindelse med klubbens spillerlogistikk, og samarbeidet i 2020 har vært meget godt. NordlandsGlimt AS er en avgjørende samarbeidspartner for klubbens satsing de kommende årene for å kunne opprettholde og nå våre ambisiøse mål. 

Den nye avtalen som ble utarbeidet etter vedtak i FIFA i desember 2015 gir en god plattform for samarbeidet. Avtalen er godkjent av NFF. Styret anser det som gledelig og viktig for klubben at dette samarbeidet videreføres. I 2018 ble klubben enige med NordlandsGlimt AS om å justere fordelingsnøkkelen ved salg av spillere, slik at en større andel av denne nå tilfaller klubb. Dette har vært, og er en avgjørende justering, for å kunne sikre en økonomisk plattform for videreutvikling av klubben og satsing på nåværende nivå. Det er nødvendig for FK Bodø/Glimt, slik tilfellet er for de fleste eliteserieklubber, å være en klubb som selger spiller for mer enn man kjøper. 

Styret i selskapet består av styreleder Arne Juell og styremedlemmene Ove Andreassen, Benn Eidissen og Tord Kolstad. For å holde en armlengdes avstand mellom klubb og selskapet er ikke klubben representert i styret. Daglig leder i FK Bodø/Glimt har møteplikt i styret. Daglig leder, samt styreleder og trenere har også deltatt i styremøtene i NordlandsGlimt AS på forespørsel og ved behov.