Arrangement


2020-sesongen kan deles i to; Eliteserien og Europaspill. Felles for de begge var den store usikkerheten som lå inn mot seriestart da Covid-19 preget bort imot alt klubben jobbet med.

Eliteserien:

Innledningen til Eliteseriesesongen var preget av mye usikkerhet knyttet til hvordan sesongen ville utspille seg. Det kom kontrabeskjeder og nye protkoller å forholde seg til ukentlig, noe som gjorde oppladningen til årets Eliteseriesesong usikker. Det ble i den forbindelse gjort en stor innsats på kryss av avdelingene i klubben, hvor vi igjen føler at vi etablerte en god kontroll på kamparrangementene smittevernfaglig.

På tross av all usikkerhet rundt situasjonen oppleves det som vi hadde kontroll, og hele tiden tilpasset oss de endringer som dukket opp. Vi fikk også satt et godt kampapparat hvor retningslinjene ble fulgt til punkt og prikke, og vi er svært glad for gode tilbakemeldinger fra NFF, og det faktum at det ikke har vært smittespredning i forbindelse med kampene våre på Aspmyra.

Europa:

Vi fikk også for første gang på noen år oppleve å spille kvalifiseringskamer til Europa League på Aspmyra. Dette har vært en svært lærerik opplevelse for klubben, hvor vi til tider måtte låse av hele Aspmyra for alle andre enn de som strengt tatt måtte være der, samt UEFA. Kravene som er satt til å spille Europa har vært krevende å få oversikt over, og før vi kunne spille kvalifisering var det flere oppgraderinger som måtte gjøres på Aspmyra stadion. Det var noe utfordrende å balansere de grunnleggende kravene UEFA har for spill i turneringen, med “Return To Play Protocol”, som baserer seg på gjennomføring av hjemme- og bortekamper under Covid-19. Fra august og ut perioden vi spilte i Europa ansatte vi fire personer til “Europagruppen”. Dette for å ta unna for den økte arbeidsmengden som kom tilknyttet gjennomføringen av disse kampene. Vi tar med oss mye god lærdom fra spill i Europa når vi nå vender blikket inn i 2021 og kampene som ligger foran oss.

Ut over dette var vi så heldig at vi fikk planlegge Gullshow og feiring av seriegull. Det ble etter hvert mye å holde fingrene i, men vi er fornøyd med hva vi har skapt sammen internt i klubben, og ikke minst sammen med Bodø kommune når det gjelder feiring av det historiske seriegullet. Takk til alle samarbeidspartnere for en fantastisk innsats!