Marked og salg


I 2021 bestod markeds- og salgsavdelingen av Tom Steffensen (leder marked og salg), Runar Berg (marked- og salgsmedarbeider), Benedicte Halvorsen (marked- og salgskoordinator) og Markus Fodstad (marked- og salgsmedarbeider). 

Klubbens satsning har økt kvaliteten på våre produkter, synliggjort klubben på flere og nye flater, samt gitt oss muligheten til å nå ut til enda flere partnere både i og utenfor egen by.

NYTT BILDE HUSK