Kommunikasjon og markedsføring


Gjennom året har kommunikasjonsavdelingen jobbet med å videreutvikle og bygge klubbens kommunikasjonsflater med mer variert, interessant og spennende innhold av høyere kvalitet. Avdelingen har også håndtert det pågående trykket fra media, bidratt med å spre informasjon og fungert som klubbens publikumskontakt på sosiale medier.

Nedenfor følger nøkkeltall for 2022:

FlateAntall følgere 2021Antall følgere 2022Endring
Facebook59 10073 066+ 13 966
Twitter19 02825 042+ 6 014
Instagram35 00049 200+ 14 200
LinkedIn13703 269+ 1 899
TikTok3 4528 000+ 4 548
Glimt.no*1 716 1783 440 893+ 1 724 715
Podkast 4-3-3**54 50956 491+ 1982
YouTube2 7614 980+ 2 219

*Sidevisninger

**Totalt antall lyttere