Kommunikasjon og markedsføring


Året 2020 ble et svært positivt år kommunikasjonsmessig for klubben. Sportslig suksess har bidratt tungt til dette. Vi fikk en god del «gratis» publisitet gjennom året, men jobbet også målrettet for å være den beste kilden til informasjon om klubben.

Da Norge stengte ned i mars ble de ansatte i klubben sendt på hjemmekontor, A-laget var isolert og året foran oss var usikkert. Vi var nødt til å tenke både nytt og kreativt for å lage relevant og interessant innhold på kanalene våre. Det ble naturlig at klubben brukte sin påvirkningskraft for å hjelpe og inspirere. Blant annet produserte vi treningsvideoer og treningstips vi delte med alle barn og unge i Norge på glimt.no og YouTube, og vi løftet frem lokale partnere på Instagram. 

Gjennom sesongen lanserte vi «Gjør ditt, bidra litt»-kampanjen på Action Nows Instagram-konto. Kampanjen har som mål å dele tips til hvordan mennesket i gata kan leve litt mer bærekraftig, og gjøre Action Now til noe håndgripelig.  

Ettersom klubben måles og belønnes ut i fra trafikk på egne kanaler, så ønsker vi å levere spennende innhold her. Samtidig må vi balansere dette mot saker som vi vet lokalpressen ønsker å lage. Vi har et godt forhold til lokale medier, og vil så langt det lar seg gjøre tilrettelegge for det de ønsker å produsere. 2020 ble også preget av en stor interesse fra utenlandsk presse. Det resulterte i reportasjer i noen av de største avisene både i Europa og i verden.

Vi er opptatt av kanalmiks, og har bevist brukt de forskjellige flatene til forskjellig innhold. For eksempel fikk følgerne på Instagram være med «behind the scenes» da vi sikret gullet på bortebane, noe ikke følgerne på Facebook fikk. Kanalmiksen er ment å skulle dekke ulike målgrupper og deres medievaner. Derfor er det viktig for oss å ha relevant innhold på de forskjellige kanalene, slik at alle føler de får det de vil ha fra klubben.

Glimt.no er vår hovedkanal for egne nyheter. Sammenlignet med 2019 har vi en økning på 30% oppgang i trafikk fra 903 193 sidevisninger til 1 174 142. Sportslig suksess forklarer antagelig store deler av økningen, men det jobbes samtidig godt fra markeds- og kommunikasjonsavdelingen med å ta nye steg på glimt.no.

Vår Facebookside har 51 626 følgere og 50 124 liker siden vår. Tallet på følgere har økt med 8 776 personer gjennom 2020, mens antall som liker siden har økt med 6 898 klikk. Av følgerne er 30 588 fra Norge og cirka 15 000 fra eget fylke, 8 391 av dem fra Bodø. Vår organiske rekkevidde på Facebook varierer fra rundt 4000 til 102 000 på saker som engasjerer godt. Fra juni 2020 så vi et stort oppsving i organisk rekkevidde, som nådde en topp i november. Så godt som alle reaksjoner er av positiv karakter. Vi bruker Facebook til å løfte ut saker som skrives på glimt.no, men også til «lettere» saker fra hele klubben.

Vår Instagram-konto har vokst fra 10 700 følgere i desember 2019 til 21 000 følgere i desember 2020, og den vokser fremdeles jevnt og trutt. Innsatsen som ble lagt med i 2019 resulterte i flere funksjoner, og i 2020 kunne vi både selge produkter fra nettbutikken og drive trafikk inn på nettsiden glimt.no via «sveip opp». Instagram blir en større kanal, og innholdet er «ledigere» og følgerne får være med å se andre sider av klubben enn det de gjør på Facebook. Vi når også en yngre målgruppe med denne kanalen.

Vi er tilstede på Twitter, dog i noen beskjeden grad. Det skjedde en økning av følgere gjennom året, og vi gikk fra 6 780 følgere i 2019 til 11 000 i 2020.