Økonomi


For 2022 viser regnskapet til FK Bodø/Glimt inntekter på totalt kr 307.471.482, mot en budsjettert omsetning på kr 131.850.000. Kostnadene er på kr 240.771.608 mot et budsjett på kr 128.000.000. Driftsresultatet viser da kr 66.699.874 i overskudd, mot budsjettert overskudd på kr 3.850.000. Netto finans er kr 4.768.955 mot budsjettert kr 1.400.000.

Årsresultatet er med det kr 71.468.829, mot budsjettert kr 5.250.000.

Sølvet i Eliteserien øker våre inntekter fra markeds- og medieavtalen til kr 26.101.429, en økning på kr xxxxxxxx i forhold til budsjett. Dette medfører også økte kostnader fra Norsk Toppfotball da en del kostnader fordeles solidarisk etter utbetalingene fra markeds- og medieavtalen, kostnaden for 2022 ble kr 4.343.250.

Videre gav spill i kvalifisering til Champions League og senere gruppespill i Europa League inntekter på totalt kr 174.694.424. Totale kostnader knyttet til spill i Europa, og da også med oppgraderingen av stadion, arrangement og reiser utgjorde totalt kr xxxxxxxxxx.

Bonusutbetalinger til spillere, trenere og administrasjon er utbetalt etter avtaler inngått i 2022.

Pr. 31.12.22 er egenkapitalen på kr 151.768.787 som er en forbedring på kr 71.468.829 som tilsvarer årsoverskuddet. Arbeidskapitalen er på kr 125.317.596 som er en forbedring på kr 46.692.953.

Regnskapet gir etter styrets vurdering en rettvisende oversikt over utvikling og resultat av klubbens virksomhet.

Styret kan med bakgrunn i ovennevnte tilkjennegi at klubben rapporterer i grønn sone. Styret har en klar ambisjon om å sikre en bærekraftig klubbøkonomi i årene som kommer. Klubben fortsetter arbeidet med å sikre en stabil grunnleggende drift, som ikke baserer seg på spillersalg og sportslig suksess. I dette bildet vil det være viktig fremover å fortsatt styrke inntektsposter som partnerinntekter og kampinntekter.

Styret vil takke det frivillige apparatet for den hjelp og entusiasme de har vist i 2022.

Styret vil også takke alle som er engasjert, opptatt av klubben og støtter laget.


Under finner du årsrapport 2022 med årsberetning, årsregnskap, revisors beretning og kontrollkomitèns beretning.