Strategi og styringssignaler


Det har i perioden fra 10. mars 2020 til 11. mars 2021 vært avholdt 12 protokollerte styremøter. Daglig leder Frode Thomassen har deltatt fast i styremøtene, mens øvrige ansatte har møtt etter behov. Det har vært et historisk godt år for klubben, men også arbeidskrevende både sportslig, organisatorisk og økonomisk. Situasjonen omkring Covid-19 pandemien har samtidig gitt klubben store utfordringer på en rekke områder. Styret har i tillegg til de ordinære styremøtene møttes ved hjemmekampene, samt kommunisert via mail og telefon.

Virksomheten drives med utgangspunkt i Bodø kommune, men klubben har et regionalt oppdrag i Nordland. Gjennom å være den ledende fotballklubben i vår region har vi et særlig ansvar for å bistå og bidra til positiv utvikling av fotballen i landsdelen. I dette ligger et naturlig og sterkt behov for høy fotballfaglig kvalitet i alt vi gjør, men også at vi deler kunnskap og kompetanse med andre fotballklubber i regionen. Vi skal være en viktig leverandør av fotballrelaterte tjenester og være en inspirasjon til fotballivet lokalt, regionalt og nasjonalt.

Det har vært et fantastisk år for FK Bodø/Glimt. Året vil for alltid stå med gullskrift i historiebøkene. Samtidig har det vært et spesielt og krevende år med bakgrunn i Covid-19 situasjonen i Norge og resten av verden. Dette har naturlig nok preget både samfunnet rundt oss og klubbens virksomhet. Styret er svært imponert over den viljen og evnen klubbens sponsorer, publikum, ansatte, frivillige dugnadsarbeidere og øvrige samarbeidspartnere har hatt til å støtte og bidra til klubbens arbeid i 2020.

Hovedstyre har i årsmøteperioden bestått av følgende personer:

RolleNavn
StyrelederInge Henning Andersen
NestlederBerit Wilhelmsen
StyremedlemTom Cato Karlsen
StyremedlemStephan Andre Skjelvan
StyremedlemTor Arne Aga
StyremedlemHege Leirfall Ingebrigtsen
VaramedlemOla Haldorsen