Action Now


Action Now er FK Bodø/Glimts møteplass og kommunikasjonsplattform for fremtidens bærekraftige løsninger. Programmet bruker FNs bærekraftsmål som et veikart og en palett for inspirasjon til egne handlinger og utvikling. I 2021 opprettet vi en egen nettside for programmet: actionnow.no. Her kan alle lese mer om Action Now. Tre ambisjoner legger grunnlaget for arbeidet med Action Now:

 • Øke kunnskap hos befolkning og næringsliv om FNs bærekraftmål og vårt felles ansvar for å gjøre de nødvendige endringer for å nå målene. Inspirere mennesker og bedrifter til å ha lyst til å bidra.
 • Bygge sterke lokalsamfunn. Bidra til et bærekraftig samfunns- og næringsliv gjennom å kombinere forretningsutvikling med bærekraft. Inspirere til – og legge til rette for – innovative partnerskap som skal bygge vår smarte grønne fremtid.
 • Oppfordre til Action Now! Inspirere til faktisk handling blant befolkning og næringsliv. Ta del i prosjekter og partnerskap som fører bedrifter og samfunn i ei mer bærekraftig retning.

Vi skal bruke oppmerksomheten klubben har til å oppfordre til samarbeid og positiv utvikling i ei bærekraftig retning langs tre dimensjoner: miljø, økonomi, og samfunnet rundt oss. Vårt arbeid med Action Now vant Sponsor- og Eventforeningens pris for Årets Sponsorat 2020 i 2021, samt ga klubben en nominasjon og finaleplass til European Sponsorship Awards Best of Europe-pris. Denne prisen deles ut til vinneren 10. mars 2022 i London. Vi er i konkurranse med konsepter fra 7 andre land.

Siden årsberetning 2020 har Action Now utviklet seg videre. Advansia [link], et av Norges største og ledende fagmiljø innen prosjekt- og byggeledelse, kom inn som hovedpartner i programmet. Advansia har prosjektledelse på Bodøs nye storstue, og bruker sin kompetanse til å sikre bærekraftsperspektivet inn i arbeidet med ny arena. For mer informasjon om Bodøs nye storstue, se X.

Klubbprogrammets 5 pilarer i 2021 var:

 • Bærekraftsambassadører: ved utgangen av 2021 hadde Bodø/Glimt 8 bærekraftsambassadører tilknyttet Action Now: #actionnow14 (et nettverk for sjømatnæringen og dens verdikjede), BDO, Bodø Energi, Coca-Cola, IRIS Salten, Nordic Smarthouse, Sparebank 1 Nord-Norge og Ultimate Nordic (rettighetshaver for Diadora i Norge).
 • Akademi: akademiet vårt skal utdanne gode fotballspillere, men også gode mennesker. Derfor velger akademilagene hvert sitt bærekraftsmål, og gjør handlinger som direkte påvirker samfunnet i en positiv retning. I år inkluderer handlingene innsamling til TV-aksjonen gjennom Glimts årlige Partnercup, hvor det ble samlet inn i overkant av 100 000,- kroner. I tillegg var flere av akademiets spillere frivillige hos Kirkens Bymisjon på Skattkammeret på Mørkved.
 • Drakt: drakten vår er vår identitet, og en av de sterkeste kommunikasjonsflatene en fotballklubb har. I 2021 spilte Bodø/Glimt med 3 drakter, som alle har sin egen bærekraftshistorie tilknyttet seg. Den gule hjemmedrakten er, og vil alltid være, vår identitet. Den har i 2021, som i 2020, hatt jordkloden sydd inn i drakten. Dette symboliserer vår forpliktelse til den miljømessige dimensjonen i bærekraft, samt vår ambisjon om å alltid se et større bilde i våre handlinger. Den blå bortedrakten HAVET representerer en påminnelse om at havet, dets ressurser og muligheter, er noe av det viktigste vi har. Denne drakten ble brukt mot Lillestrøm på Åråsen stadion. Klubben produserte også opp en video som presenterte drakten i samarbeid med Rabalder Produksjon.

[sett inn video?]

Tredjedrakten vår BYEN ble brukt både i cup’en borte mot Alta og i Eliteserien borte mot Stabæk. I den hvite drakten er Bodøs bykart sydd inn. Denne drakten er en påminnelse om å vær stolt av kor du e fra – uansett hvor det er. En påminnelse om hvor hjertet ditt banker sterkest, og alle de det banker for. Også til denne drakten samarbeidet klubben med Rabalder Produksjon om en lanseringsvideo. 

[sett inn video?]

 • Nettverk: klubbens VINN-nettverk («VInspirerer Nord-Norge») var også i 2021 preget av koronarestriksjoner. Flere møter ble avholdt digitalt for å etterfølge både offentlige restriksjoner og klubbens egne smittevernstiltak. Det ble likevel gjennomført gode møter med inspirasjon, selv om nettverkingspotensialet var svekket. Hvert treff i VINN-nettverket hadde ett bærekraftsmål som tema. For eksempel inviterte vi til et digitalt treff hvor fokuset var rettet mot bærekraftsmål 3 – God helse. Våre spillere Marius Høibråten og Marius Lode åpnet her dørene til garderoben sammen med team manager Håvard Sakariassen og kulturbygger Bjørn Mannsverk, og fortalte partnernettverket om hvordan spillergruppen driver med mental trening. Nettverket for sjømatnæringen og dens verdikjede, #actionnow14, hadde gode fysiske og digitale treff med fokus på sport, inspirasjon, kommunikasjon og handling. 
 • Kamppartnerskap: hver kampdag er en mulighet for å spre budskapet til alle FNs 17 bærekrafstmål. Kommersielle partnere og frivillige organisasjoner kan bruke vår oppmerksomhet til å fremme deres løsninger på utfordringer vi ser lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Kamppartnere i 2021 inkluderte for eksempel: Sparebank 1 Nord-Norge, IRIS Salten, Norconsult, Løvold Solution, Barnekreftforeningen, mm. 

I tillegg til de 5 pilarene, tok klubben også egne grep. Dette er viktig for å etablere og opprettholde troverdighet i tillegg til å bruke vår posisjon til å samle og inspirere mennesker som kan gjøre en forskjell. Under er eksempler på handlinger gjennomført av klubben i 2021:

 • Deltakelse ved gjenbruksmarked i regi av Gjenbruksuka. Her ryddet vi frem gammelt tøy fra Aspmyras mange lager, og solgte til en overkommelig pris til inntekt for Ubuntu-akademiet i Sør-Afrika. 
 • Vi sorterte avfall i 3 fraksjoner på kampdag: matavfall, pant og plast. 
 • Vi endret kiosksortimentet til å representere lokale matvarer med Glimt-pølsa og Putte-pølsa laget av Lundal, ketchup fra MiMi og pølsebrød fra Berbusmel. 
 • Gatelaget Glimtvis fant sitt hjem i klubben i 2021. 
 • Klubben startet et initiativ for alle partnere, hvor de gir Action Now-løfter ved inngåelse av partneravtaler, som legger grunnlag for handlinger i hele partnerstrukturen til klubben.
 • Vi utarbeidet oppdatert innkjøps-, leverandør- og avfallsstrategi til den nye HMS-håndboken.
 • Vi signerte samarbeidsavtaler med MOT, Barnekreftforeningen og Kirkens Bymisjon.

I klubbprogrammet finner vi ved inngangen til 2022 11 pilarer, hvorav noen peker mot fremtidige ambisjoner. Eksempler på dette er spillerprofilering, arrangementer, konferanser og arenautvikling. Norconsult erstattet Nordic Smarthouse som bærekraftsambassadør ved årsskiftet 2021/2022.

Action Now er nå en større inspirator for andre idrettsklubber på lokal/regionalt nivå, nasjonalt nivå og internasjonalt nivå. Klubben har i løpet av 2021 hatt møter med klubber i nasjonale og internasjonale ligaer hvor Action Now som program og lisensbasert system har blitt presentert. Slike møter har foregått gjennom direkte kontakt med klubben, samt gjennom større møter i Global Football Alliance (GFA) [link] – et nettverk bestående av 20 klubber i 20 forskjellige land. For mer informasjon om GFA og Bodø/Glimt, se Z.

I årsberetningen for 2020 uttrykte vi stolthet over arbeidet med Action Now, og en ambisjon om å fortsette arbeidet inn i 2021 med videreutvikling. Konkret arbeid med å utvikle Action Now til et kompetansesenter for bærekraft i idretten som kan ta posisjon nasjonalt og internasjonalt startet for alvor i 2021. Sammen med Norges sterkeste klubb på klima- og miljøarbeid Odds Ballklubb, Advansia og BDO skal klubben etablere et ikke-kommersielt selskap som skal hjelpe andre idrettsklubber og arrangement sette sitt bærekraftsarbeid i struktur under Action Now-paraplyen – og selvsagt inspirere til handling. Gjennom kraften i idretten kan vi sammen bidra til positiv, bærekraftig utvikling. Slik håper vi at grasrotbevegelsen vi vil starte kan både driftes og ivaretas.