Sport


FK Bodø/Glimt har sin kjernevirksomhet i fotballaktivitet, og helt sentrale grunnpilarer i vårt arbeid er knyttet til:

  1. Sammensetting av spillerstall og arbeidet med spillerlogistikk
  2. Kvalitet i treningsprosessene.


I løpet av 2019 og 2020 har klubben vesentlig styrket bemanning og tilførsel av kompetanse i organisasjonen. Styret har sett dette som en svært viktig del av byggingen av klubben. Dette både for å kunne arbeide mer målrettet og systematisk med spillerlogistikk, men også for å kunne optimalisere arbeidet med å ta ut det individuelle potensiale i spillergruppene (både i A-laget og i akademiet) og sikre nødvendig kvalitet i sportslige arbeidsprosesser. Klubben er i dag blitt en av de beste utviklingsmiljøene i landet.

Styret er av den oppfatning at klubbens arbeid med å være en stabil eliteserieklubb og et av landets beste akademier krever innsats, kvalitet og eliteseriestandard på alle sentrale arbeidsområder, og at dette må reflekteres i måten vi bygger klubben videre inn i fremtiden. Klubbens målsettinger og styringsdokumenter gir i så måte retning og innhold for klubbens daglige drift. Det er imidlertid viktig at dette skjer innenfor forsvarlig økonomiske rammer og at klubben har god økonomistyring. Klubbens styre og administrasjon har gjennom 2020 vært opptatt av å ha en forsvarlig og bærekraftig drift, men samtidig gi kraft og retning til en nødvendig videreutvikling av klubben, slik at klubben har best mulig forutsetninger for ytterligere sportslig suksess i årene fremover.

FK Bodø/Glimt er ved inngangen til 2021 sesongen på 2. plass hva gjelder produktivitet. Dette er en forbedring fra fjorårets 4. plass.
Liste over spillere som gir poeng i den overnenvnte «Academy productivity» pr. 02.03.2021

Nærmere om fotballaktiviteten i 2020

Klubben har valgt å ta ned resultatfokus, og da med en definert resultatmålsetting, og etablerte et tydelig fokus på prestasjoner, utvikling, kvalitet og intensitet i treningshverdagen. De siste 3 årene har klubben hatt en eventyrlig sportslig utvikling. Erfaringene fra 2018 ble brukt til å videreutvikle egen spillestil, noe som gav positiv effekt i 2019, og hvor A-laget den gang leverte en historisk god sesong med 2. plass i serien. I 2020 tok vi ytterligere steg, og drømmen om å bli seriemester i norsk fotball ble realisert. Et år som for alltid vil bli husket, og hvor klubben spilte seg inn i mange hjerter både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

I forhold til klubbens øvrige målsettinger knyttet til A-laget kan følgende rapporteres:

Siden årsmøtet i 2020 har følgende A-lags spillere skiftet klubb; Endre Kupen, Vegard Bergan, William Moan Mikalsen, Tobias Lillevold Johnsen, Jens Petter Hauge, Philip Zinckernagel, Ole Amund Sveen og Sammy Skytte. I tillegg gikk akademispiller Andreas Rædergård Schjelderup til FC Nordsjælland. Vi takker dem for deres innsats og tid i klubben, og ønsker dem lykke til videre. 

Når det kommer til statistikk rundt distribuert spilletid kan følgende statistikk legges frem:

Distribuert spilletidProsent
Klubbutviklede spillere33%
Forbundsutviklede spillere28%
Fri spillere (utenlandske spillere)34%
Lokalt utviklede spillere U2325%
Nord-Norsk profil33%
Notis til oversikten: Noen spillere går inn i flere kategorier (for eksempel Nord-Norsk profil og Lokalt utviklede U23).

Styret vil videre takke Kjetil Knutsen, Morten Kalvenes, Aasmund Bjørkan, Jonas Kolstad, spillere og øvrige støtteapparat for den svært gode innsatsen i 2020. Det å ta gull i Eliteserien er en svært sterk og historisk prestasjon, og som har gitt begeistring og entusiasme rundt klubben. Det er etablert en svært god plattform for å utvikle klubben videre i 2021.

Styret er videre svært fornøyd med at man i tiden fra forrige årsmøte har gjennomført salg av spillere, som viser at klubben utvikler spillere som blir attraktive for andre klubber, og at finansieringsmodellen omkring spillersalg virker å fungere på en god måte. Dette krever en definert og målrettet salgsstrategi. Klubben og NordlandsGlimt har gjennom salg av Endre Kupen, Jens Petter Hauge, Ole Amund Sveen og Sammy Skytte skapt et inntektsgrunnlag, som har gitt god økonomisk effekt for 2020, og samtidig trygget driften for 2021. Videre er det slik at klubben har flere tidligere spillere, som selges mellom andre klubber, hvor vi mottar inntekter i form av solidaritetsmidler. Styret ser det som svært viktig at dette gode arbeidet videreføres de kommende årene.      

Styret er videre svært tilfreds med at arbeidet med å satse på unge, egenproduserte spillere virkelig begynner å bære frukter.

Følgende spillere fra Bodø/Glimt representerte Norge på A-landslag eller aldersbestemte landslag:

  • A-landslag: Håkon Evjen og Jens Petter Hauge (Patrick Berg og Marius Lode tatt ut til landslaget uten spilletid)
  • U21: Fredrik Andre Bjørkan, Håkon Evjen og Jens Petter Hauge
  • U20: Runar Hauge, Ask Tjærandsen-Skau, Sebastian Tounekti (treningsleir)
  • U18: Elias Hoff Melkersen, Adan Hussein og Sebastian Tounetki (treningsleir)
  • U17: Kent Malic Swaleh (treningsleir)
  • U16: Andreas Rædergård Schjelderup og Sondre Solhaug (treningsleir)

*I tillegg deltok Casasander Drey, Magnus Brondbø & Alexander van der Spa på Equinor Talentleir i Porsgrunn.

I årsberetningen er det viktig for styret å få uttrykke tilfredshet med det arbeid som gjøres i Glimtakademiet. Selv om arbeidet i Akademiet har hatt vanskelig arbeidsforhold som følge av Corona-pandemien har det vært arbeidet svært godt innenfor de rammebetingelser som er gitt.

Styret er av den oppfatning at klubben ytterligere har styrket og profesjonalisert arbeidet i akademiet i løpet av 2020. Det er styrets klare vurdering at det å utvikle en fotballspiller må ses i et 5-10 års perspektiv. Oppbyggingen av akademiet startet med de første heltids ansatte spillerutviklerne i 2011, og deretter med en gradvis oppbygging, før akademiklassifiseringene i 2017, justeringer av regelverket før akademiklassifiseringen i 2019, gav nye rammebetingelser og behov for ytterligere satsing. Ved inngangen til 2021 har klubben et spillerutviklingsapparat som er tilpasset klubbens mål og ambisjon. I hvilken grad denne satsingen gir forventet og nødvendig avkastning vil først kunne evalueres om 2-3 år, men vi har gode indikasjoner på at vi er på rett vei. Over tid er det et mål å bidra til at flere spillere fra byen og regionen får spille fotball på toppnivå.

I løpet av 2020 har en av klubbens tidligere spillerutviklere avsluttet sitt arbeidsforhold. Tom Dent har gjort et betydelig og svært godt arbeid i klubben over mange år, og styret ønsker å takke han for sin innsats.

Styret ønsker også å få fremheve det gode arbeidet som gjøres i barne- og ungdomsavdelingen. Det har i løpet av 2020 blitt lagt ned mye godt arbeid for å sikre og bidra til at FK Bodø/Glimt er et godt sted å være for våre medlemmer, trenere og frivillige. 

Fotballprestasjonen til alle lagene i klubben er et resultat av kvaliteten på trenere, spillerne og samspillet mellom dem. Alt klubben gjør for å bedre prestasjonsutviklingen er rettet mot å optimalisere spiller- og lagutvikling samt de strukturer, systemer og kulturer som påvirker disse prosessene. Vi er av den oppfatning av at den sportslige driften i klubben som helhet blir stadig bedre. Suksesskriteriet er nå å ta vare på det som er gjort rett, korrigere det som er gjort feil og ha full fokus på det arbeid som vil bidra til at vi når våre sportslige målsettinger.   

For ytterligere og nærmere om klubbens aktivitet viser styret til egne beretninger for A-laget, Utviklingsavdelingen, Barne- og Ungdomsavdelingen, Old boys og dommergruppen.