Samfunnsavdelingen


I klubbens Samfunnsavdelingens sorterer aktivitetene i Barne- og ungdomsfotballen, Glimtvis (gatelagene), stjernelaget, ungdomskafeen og annen aktivitet som er knyttet til klubbens utvidede samfunnsansvar.

Leder av Samfunnsavdelingen søker støtte og råd fra Samfunnsutvalget og Sportslig utvalg barne- og ungdomsfotball som består av både ansatte i klubben og frivillige. Ansatte i Samfunnsavdelingen var i 2022 leder Ørjan Berg og aktivitetsleder Cato Moan.

Samfunnsavdelingen drives på en økonomisk bærekraftig måte med stabile inntekter og kostnadskontroll. Økonomiske utsikter for 2023 er fortsatt god kostnadskontroll og stabile inntekter. Alle spillerne i barne- og ungdomsfotballen betaler treningsavgift to ganger årlig.