Drift og administrasjon


Økonomi

Samfunnsavdelingen drives på en økonomisk bærekraftig måte med stabile inntekter og kostnadskontroll. Økonomiske utsikter for 2023 er fortsatt god kostnadskontroll og stabile inntekter. Alle spillerne i barne- og ungdomsfotballen betaler treningsavgift to ganger årlig.