Barne- og ungdomsfotball


Sportsplanen, dvs «Håndboka» og «Trenerguidene» for de ulike årsklassene legger gode føringer for et kvalitetsmessig godt sportslig arbeid med lagene og spillerne. Totalt har vi hatt ca. 330 spillere i barne- og ungdomsfotballen i Samfunnsavdelingen i 2022. Selv om vi fokuserer på utvikling og mestring må vi framheve at G16-2 ble kretsmestre etter en spennende finale i G16 klassen mot Rana FK.

Kvalitetsklubb
Rammen for arbeidet med barne- og ungdomsfotballen er Kvalitetsklubb-konseptet fra NFF.

Trenerveiledning
I barnefotballen har vi tre ansatte fra Glimt-akademiet som trenerveiledere samt Tom Solhaug for de yngste årsklassene. I ungdomsfotballen har Cato Moan virket som trenerveileder siden 1. august.

Trenere og foreldre
Totalt er det ca 65 trenere i Samfunnsavdelingens barne- og ungdomslag. Trenerne følger klubbens sportsplan og benytter i stor utstrekning treningsmetodikken som er utviklet i klubbens fagmiljø.

Foreldre i klubben er en svært viktig del av klubbens frivillighetsapparat. Også i 2022 har foreldrene til klubbens medlemmer vært avgjørende for driften av lagene. Vi har mange engasjerte trenere og foreldre, noe vi setter stor pris på.