Sportslig utvalg

Sportslig utvalg 2020
Ørjan Berg (leder)
Berit Wilhelmsen
Frank Andersen
Thomas Aakvik
Tore Strand
Tarald Laugsand
Lars Jensen